Rakuten Point - Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1 september 2020

Lees het volgende a.u.b. aandachtig door. De bepalingen hieronder omschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op de Rakuten Super Points (hierna aangeduid als "Punt" en in het meervoud als "Punten" of "Rakuten Points"), het klantenloyaliteitsprogramma van de Rakuten Europe Bank. U bevestigt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt begrepen voordat u de Punten gebruikt.

Wie geeft Rakuten Points

Deze gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd door Rakuten Europe Bank S.A. (hierna aangeduid als “REB”), geregistreerd onder nummer B181868 in het handelsregister van Luxemburg, met BTW-nummer LU27041533. U kunt contact opnemen met REB op het volgende adres: 2 Rue du Fossé, Luxemburg, L-1536, LUXEMBURG. REB is een Luxemburgse bank die goedgekeurd is door en onderhevig is aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) te L-2991 Luxemburg, route d’Arlon 283.

Algemene voorwaarden

Punten zijn beschikbaar voor klanten van de Rakuten Groep (hierna aangeduid als “Gebruikers”) via de volgende websites (hierna aangeduid als “Sites”) van de Rakuten Groep:

 • www.rakuten.co.uk;
 • www.rakuten.es;
 • www.rakuten.tv;
 • www.rakuten.de;
 • fr.shopping.rakuten.com,
 • inclusief de aangesloten shopping gelegenheden van “Club Everywhere” en elke andere website die door de Rakuten-groep geëxploiteerd wordt en die het verzamelen of gebruik van punten toestaat, of elke website van derden die het verzamelen van punten toestaat, waarvan u op de hoogte wordt gesteld.
 • Gebruikers kunnen Punten verdienen op alle in aanmerking komende uitgevoerde transacties op de sites, zoals aankopen, het invullen van enquêtes en andere transacties die op de sites bepaald worden. Het aantal verdiende Punten zal berekend worden op basis van de prijs van elk van de gerealiseerde aankopen door de gebruiker of in overeenstemming met de schaal die op de betreffende site is aangegeven.

  Het aantal Punten dat een gebruiker per aankoop zal verdienen wordt nauwkeuriger omschreven op elk van de sites. • Wanneer een gebruiker (indien van toepassing):

 • zijn/haar aankoop annuleert; of
 • zijn/haar aankoop terugbrengt (of retourneert),
 • dan worden de Punten van die aankoop ook geannuleerd.

  Gebruikers zullen ook in staat zijn om Punten in te wisselen, ofwel (i) tegen transacties op www.rakuten.tv, fr.shopping.rakuten.com of www.rakuten.de of andere sites die de inwisseling van Punten tegen transacties aanbieden; of (ii) in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, door het inwisselen voor Affiliate Store Vouchers, onder voorbehoud van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden; of (iii) voor zover van toepassing, door het inwisselen van Punten in ruil voor een donatie aan een goed doel, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, zoals meer gedetailleerd wordt uitgelegd op www.rakuten.co.uk.

  Let op: voor gebruikers in Zwitserland is het alleen mogelijk om Punten in te wisselen op www.rakuten.tv.

  Indien u besluit Punten in te wisselen voor aankopen op een van de sites, dan zal REB het bedrag van uw Punten-saldo aftrekken dat overeenkomt met uw aankoopbedrag.

  Wanneer u Punten inwisselt voor een aankoop en deze later annuleert of retourneert, dan zullen de betaalde Punten binnen 30 dagen weer worden teruggestort op uw Punten-rekening; wanneer het echter niet toegestaan is uw aankoop te annuleren of te retourneren, dan zijn uw Punten verloren.

  De regels omtrent het inwisselen van Punten tegen aankopen op een van de sites zullen op elk van de sites in meer detail worden weergegeven.

  Afhankelijk van het minimale inwisselingsbedrag kunnen punten ook worden ingewisseld voor andere vouchers van de Rakuten-groep, zoals voor Rakuten TV, Rakuten Kobo of voor Viber Out-krediet via de aangesloten shopping gelegenheden op www.rakuten.co.uk of www.rakuten.es.

  Punten hebben geen monetaire of patrimoniale waarde en kunnen niet worden toegewezen, overgedragen of ingewisseld voor contant geld.

  Punten verlopen na één (1) jaar vanaf de datum waarop ze aan de gebruiker zijn uitgegeven. Bij bepaalde promoties kunnen Punten worden uitgegeven die een kortere vervaltermijn dan één (1) jaar na uitgifte hebben. De speciale regels over dergelijke Punten zullen worden vermeld op de relevante site samen met de voorwaarde van de betreffende promotie.

  De Punten vervallen in ieder geval wanneer de gebruiker zijn/haar account om welke reden dan ook sluit.

  In het geval dat REB persoonlijke gegevens van een gebruiker verwerkt, dan gebeurt dit strikt volgens het privacybeleid dat vermeld staat op de betreffende site.

  REB belooft de Punten met gepaste zorgvuldigheid aan u af te leveren, en streeft ernaar dat de informatie correct is. REB doet haar uiterste best fouten en nalatigheden zo snel mogelijk na vaststelling te corrigeren. Verder maakt REB geen beloftes, expliciet of impliciet, over Punten.

  REB behoudt het recht om de Punten gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of te beëindigen op eigen initiatief.

  Jurisdictie en afhandeling van conflicten

  Conflicten of claims in verband met uw gebruik van Punten zullen worden gehandhaafd door en en zijn gebonden aan de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, tenzij uw verplichte lokale consumentenwetgeving u andere rechten geeft.

  Conflicten tussen ons vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Luxemburg.

  Contactgegevens

  Indien u opmerkingen of vragen hebt over uw Rakuten Super Points, neem dan a.u.b. in eerste instantie contact op met de relevante site. Indien u contact wilt opnemen met REB, dan kan dit via de volgende link: https://bank.rakuten.eu/contact.